Ausum Cloud

Canal ètic
Des de la seva constitució l’any 2016, l’activitat d’ALTURA CLOUD, S.L. (AUSUM CLOUD) ha estat guiada per la necessitat d’oferir als seus clients productes i serveis de màxima qualitat.

Aquest compromís amb la qualitat s’ha combinat amb la implicació en els avenços tecnològics del sector en què opera AUSUM CLOUD i amb la seguretat i salut laboral dels seus treballadors en el desenvolupament de les seves activitats i processos.

Amb aquest objectiu i amb l’esforç, el compromís i la integritat de qui treballa i col·labora amb AUSUM CLOUD, l’empresa ha assolit una gran reputació que requereix una atenció i exigència contínues.

Accionistes, clients, proveïdors i la societat en general exigeixen cada dia quotes més elevades de responsabilitat a les empreses. Donar una resposta eficaç a aquestes exigències constitueix una de les claus de la reputació d’AUSUM CLOUD. Cada persona vinculada a AUSUM CLOUD pot influir en aquesta mitjançant les relacions que estableix en la seva activitat diària. Mantenir aquesta reputació depèn de tots, i del fet que actuem amb integritat, responsabilitat i respecte.

Per tot això, AUSUM CLOUD disposa d’un codi ètic amb l’objectiu de donar a conèixer al grup humà de la companyia, així com als clients, partners i proveïdors, dels valors i dels principis generals que han de servir de guia per regir la seva activitat laboral i professional relacionada amb l’empresa; els valors i principis que s’hi inclouen han d’inspirar en tot moment la conducta dels integrants de l’equip d’AUSUM CLOUD i establir els límits de determinades actuacions.

Mitjançant el codi ètic, AUSUM CLOUD pretén garantir una actuació ètica en el desenvolupament de les seves activitats, més enllà del compliment obligat de l’ordenament jurídic. Això només serà possible si tots els seus professionals segueixen estrictament els principis ètics i valors corporatius, i col·laborant únicament amb empreses que comparteixin els nostres alts nivells ètics i de responsabilitat corporativa.

ACCÉS AL CANAL Qualsevol treballador d’AUSUM CLOUD o persona d’un grup d’interès de la companyia (accionistes, clients, proveïdors, etc.) podrà denunciar els presumptes incompliments que detecti d’aquest codi ètic, dirigint-se al gestor ètic, l’adreça electrònica del qual és canaletico@localhost, o bé a l’adreça següent

  • ALTURA CLOUD S.L.
  • Att. Compliance
  • Gran Via de Carles III, 94, 1r 4a
  • 08028 Barcelona

El sistema assegura la confidencialitat en totes les seves fases i garanteix l’absència de conseqüències negatives per al denunciant.